• <pre class=Notice (8): Undefined index: alt [APP/views/elements/slider/slider_content.ctp, line 31]" />

GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE

ĐÂY LÀ WEB HỖ TRỢ LẤY LẠI NICK TRUY KÍCH ĐƯỢC TRUYKICH.NET.VN ỦY QUYỀN,MỌI WEBSITE KHÁC LÀ LỪA ĐẢO.


Bảng giá lấy lại acc:


Acc có level < 20: Không hỗ trợ


Acc có level từ 21 đến level 30: 100.000đ


Acc có level từ 31 đến level 60: 150.000đ


Acc có level từ 61 đến level 80: 300.000đ


Acc có level > 80: 500.000đ


Ps: Level được tính là level trước khi mất acc

 

Email *
Tên Tài Khoản *
Số Seri *
Mã Thẻ *
Vui lòng nhập mã xác nhận

Lưu ý: Dấu * là trường bắt buộc nhập. Không nên nhập mật khẩu trong forms vì có thể bị đánh cắp!

©Copyright 2015